“Zawsze idź do przodu z odwagą.
Gdy masz wątpliwości, zachowaj spokój i czekaj;
Gdy nie ma już wątpliwości, dla ciebie to idź naprzód z odwagą.
Tak długo, jak panuje mgła, staraj się zachować spokój;
Bądź spokojny, dopóki słońce nie rozwieje mgły.
-A gdy to się wydarzy…
Wtedy działaj z odwagą.”

Ponca Wódz Orzeł Biały

Processed with MOLDIV