Zespół Cochise pragnie poinformować, że przygotowuje oficjalny pozew sądowy przeciwko Katarzynie Wełnic Agava Studio. Nie wywiązała się ona z umowy koncertowej, narażając zespół na straty finansowe i szkalując dobre imię właściciela klubu, w którym graliśmy. Katarzyna Wełnic jest osobą niegodną zaufania. Mamy dowody na to, że oszukała nas oraz inne zespoły i osoby, z którymi współpracowała. Obietnice zwrotu długu składane przez nią mailowo i telefonicznie to granie na zwłokę, potrafi robić to całymi miesiącami. Uważamy takie zachowanie za karygodne i upubliczniając tę informację chcemy przestrzec innych muzyków, organizatorów koncertów i właścicieli klubów przed współpracą z Katarzyną Wełnic.

Z poważaniem,
zespół Cochise